Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้

 

 

 

 

 

 Untitled Document main
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งตัวแทนร่วมประกวดเทพบุตร เทพธิดาสูงวัย (สว.)
23 พฤศจิกายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2562
05 กรกฎาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศข้อมูลนักศึกษาวิชาทหาร ปีการศึกษา 2562
10 มิถุนายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศข้อมูล การผ่อนผันทหาร ปี 2562
10 มิถุนายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 รายละเอียด ขั้นตอน การสมัครขอรับทุนการศึกษา (แบบให้เปล่า) 2562
07 มิถุนายน 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวอบรม/สัมมนา
 กำหนดการ โครงการอบรม RMUTTO Young Volunteer ยุวอาสาพัฒนาจังหวัดชลบุรี
21 สิงหาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการอบรมผู้นำนักศึกษารับน้องสร้างสรรค์ มทร.ตะวันออก (คู่มือรับน้องสร้างสรรค์)
19 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 โครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ วิทยาเขตบางพระ ปีการศึกษา 2561
11 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ 2561
10 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 2561 โครงการการบัณฑิตไทยไม่โกง “มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทย ไม่โกง”
10 กรกฎาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารบริการศิษย์เก่า
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประกาศตำแหน่งงานว่าง เดือนกรกฎาคม 2562
21 กรกฎาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครงาน บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด ทรานสปอร์ต จำกัด
14 กรกฎาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

กรมพัฒนาชุมชนรับสมัครงาน 2562
21 กรกฎาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

บริษัท ไมลอทท์ แลบบอราทอรีย์ จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
15 กรกฎาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

โรบินสัน สาขาศรีราชา ชลบุรี ประกาศรับสมัครงาน
13 กรกฎาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

อ่านทั้งหมด
  ข่าวสารทั่วไป
 ใบสมัคร จองบูธ(นักศึกษา) เกษตรแฟร์ 1 ถึง 9 ธันวาคม 2562
07 ตุลาคม 2562  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ปฏิทินการดำเนินโครงการ กิจกรรมนักศึกษา ปีงบประมาณ 2562 (ปีการศึกษา 2561)
26 มิถุนายน 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศกำหนดรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2561
25 พฤษภาคม 2561  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษาอ่านทั้งหมด
  ภาพกิจกรรม
รูปทั้งหมด
 

         

        

  

 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.