Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
งานหอพักนักศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ

 

 

 

 

 Untitled Document
    ข่าวสารบริการศิษย์เก่า  

 ประกาศรับสมัครงาน บริษัทโทรคาเดโร
29 เมษายน 2556  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC
25 กันยายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศรับสมัครงาน บริษัท F S K
25 กันยายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 9 เคล็ดลับทำให้คุณรู้สึกดี ในวันที่แย่ๆ 2555 (กองพัฒนานักศึกษา)
13 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน 2555 (กองพัฒนานักศึกษา)
13 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 เทคนิคการเพิ่มความฉาด 2555 (กองพัฒนานักศึกษา)
13 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 อยู่อย่างไรกับความเครียส 2555 (กองพัฒนานักศึกษา)
13 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 5 ทัศนะคติดีๆ ที่ควรมีในการทำงาน
13 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จ.ฉะเชิงเทรา 2555
13 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.