Untitled Document Untitled Document
วิสัยทัศน์ (Vision)
  วิสัยทัศน์ (Vision)
  พันธกิจ (Mission)
  แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
  งานบริหารงานทั่วไป
  งานกิจกรรมและปกครอง
  งานกีฬาและนันทนาการ
  งานสวัสดิการนักศึกษา
  งานแนะแนวการศึกษา
  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
 
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
  คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
  งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
  แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
  MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
  คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ

 

 

 

 

 

 Untitled Document
    ข่าวสารบริการศิษย์เก่า  

 ประกาศรับสมัครงาน บริษัท F S K
25 กันยายน 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 9 เคล็ดลับทำให้คุณรู้สึกดี ในวันที่แย่ๆ 2555 (กองพัฒนานักศึกษา)
13 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 การเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน 2555 (กองพัฒนานักศึกษา)
13 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 เทคนิคการเพิ่มความฉาด 2555 (กองพัฒนานักศึกษา)
13 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 อยู่อย่างไรกับความเครียส 2555 (กองพัฒนานักศึกษา)
13 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 5 ทัศนะคติดีๆ ที่ควรมีในการทำงาน
13 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา

 ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ จ.ฉะเชิงเทรา 2555
13 กรกฎาคม 2555  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา 

Prev1 2 3 4 5

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.