Untitled Document กองพัฒนานักศึกษา
   
 
วิสัยทัศน์ (Vision)
วิสัยทัศน์ (Vision)
พันธกิจ (Mission)
แนะนำหน่วยงาน
หน่วยงานภายใน
งานบริหารงานทั่วไป
งานกิจกรรมและปกครอง
งานกีฬาและนันทนาการ
งานสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
คุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์
งานวิจัย (Research)
งานวิจัย กองพัฒนานักศึกษา
แผนบริหารความเสี่ยง
แผนบริหารความเสี่ยง
MOU ความร่วมมือ
MOU ความร่วมมือ
คู่มือ ต่างๆ
คู่มือ การพัฒนานักศึกษา ต่างๆ
KM การจัดการความรู้
KM การจัดการความรู้
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP
คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน SOP

TO BE NUMBER ONE CHANNEL

 

 

 

 

 

โครงการ Go Further Innovator 2015 ชิงทุนการศึกษามูค่ารวมกว่ารวม 650,000 บาท


 โครงการ Go Further Innovator 2015 ชิงทุนการศึกษามูค่ารวมกว่ารวม 650,000 บาท
21 กันยายน 2558  ผู้ประกาศข่าว: กองพัฒนานักศึกษา


ฟอร์ด ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ในภาคตะวันออก ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความสามารถและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอสั้น ไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ “Go Further ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทย” ในโครงการ Go Further Innovator 2015 ชิงทุนการศึกษามูค่ารวมกว่ารวม 650,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออก ได้แสดงความสามารถและแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านคลิปวิดีโอสั้น ไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “Go Further ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทย” ในแนวคิดหลัก 4 ประการ ของฟอร์ด ซึ่งประกอบด้วย ความมีคุณภาพ (Quality) การประหยัดพลังงาน (Green) ความปลอดภัย (Safe) และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart)

ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าชิงทุนการศึกษา
นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ สระแก้ว

กำหนดการและขั้นตอนการเข้าร่วมชิงทุนการศึกษาในโครงการ
1. ดาวน์โหลดเอกสารและใบสมัครโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015 ผ่านเว็บไซต์  www.ford.co.th/about/newsroom และ www.pda.or.th และ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย โดยสามารถส่งใบสมัครพร้อมลิงค์คลิปวิดีโอเพื่อชิงทุนการศึกษา มาที่อีเมล์ gofurther.scholarship@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2558
2. คณะกรรมการตัดสินผลการพิจารณาทุนการศึกษา ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
3. ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา 50 ผลงาน ผ่านเว็บไซต์  www.ford.co.th/about/newsroom และ www.pda.or.th และ Facebook: ฟอร์ด ประเทศไทย ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558
4. พิธีมอบทุนการศึกษา และ เข้าร่วมโครงการอบรม Driving Skills for Life - ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัยในเดือนธันวาคม 2558 โดยจะประกาศวันให้ทราบอีกครั้ง

กติกาการส่งคลิปวิดีโอชิงทุนการศึกษา
1. การสร้างสรรค์คลิปวิดีโอต้องมีความยาวไม่เกิน 3 นาที รวมไตเติ้ล (ถ้ามี) สามารถส่งประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีม (ไม่เกิน 3 คน) ไม่จำกัดรูปแบบการเสนอ เทคนิคการถ่ายทำ เทคนิคการผลิตและการตัดต่อ
2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นคลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ หัวข้อ “Go Further ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาประเทศไทย” ในแนวคิดหลัก 4 ประการ ของฟอร์ด ซึ่งประกอบด้วย ความมีคุณภาพ (Quality) การประหยัดพลังงาน (Green) ความปลอดภัย (Safe) และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Smart) สามารถเลือกแนวคิดใดก็ได้แนวคิดหนึ่งจาก 4 แนวคิดนี้
3. ส่งใบสมัครพร้อมลิงค์คลิปวิดีโอเข้าชิงทุนการศึกษา มาที่อีเมล์ gofurther.scholarship@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึง 15 พฤศจิกายน 2558
4. เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ได้แก่ ใบสมัครโครงการ Go Further Innovator 2015 และสำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษาของผู้สมัครทุกคน
5. คลิปวิดีโอที่จะได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Popular vote จะต้องไม่ใช้โปรแกรมเพิ่มจำนวนยอดจำนวนผู้เข้าชมคลิปวิดีโอ (View) หรือยอดถูกใจ (Like)
6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล ทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุน รวม 650,000 บาท

  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 5 รางวัล
  • รางวัล Popular vote จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลชมเชย จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 40 รางวัล
  • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก จะได้เข้าร่วมโครงการอบรม Driving Skills for Life - ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ด
  • ผู้สมัคร/ทีม ที่ส่งคลิปวิดีโอเข้ามาเป็น 100 ชิ้นงานแรก จะได้รับของที่ระลึกจากฟอร์ด

 ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 02 2294611 คุณรัตนา ต่อ 306 หรือ คุณลูซี่ ต่อ 403
  •  Email: gofurther.scholarship@gmail.com

- See more at: http://contestwar.com/contest/11370#sthash.Q8GodQwy.dpuf


รายละเอียด โครงการ Go Further Innovator 2015 ชิงทุนการศึกษามูค่ารวมกว่ารวม 650,000 บาท

 

 

 

 

กองพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Rajamangala University of Technology Tawan-ok.

Copyright © 2013 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok. All rights reserved.